Menu Close
Close
Close
Close

Управление на репутацията

Управлявайте своята бизнес репутация с наша помощ

Премахване на негативна информация в интернет. Изтриване на рецензии и работа с тях

Премахване на негативна информация за вашия бизнес

Доста често конкурентите и несправедливо недоволните клиенти нанасят повече щети на вашия бизнес, отколкото предполагате. Ние ще премахнем цялата негативна информация за вашия бизнес!

Премахване от резултатите от търсенето

Доста често остарялата информация може да бъде негативна за човек и бизнес в продължение на много години, тъй като се появява в резултатите от търсенето. Ще проверим негативното за бизнеса и ще го премахнем или скрием

Работа с отзиви

Ще можем да премахнем отрицателните отзиви за бизнеса. Или подобрете репутацията си чрез специални начини. Пишете ни!

Bookkeeping made quick and easy

Reduce human errors and save time with automated bookkeeping tools. Sync expenses automatically with accounting software like Xero, or easily export them as a CSV file

Here’s what our customers say

«It’s a game changer. Just use cards and upload expenses to the app. Approved spend syncs to our accounting system.»
Arthur Edson, Head of Finance • Wild

Репутацията е много важна!

Какво ние можем да направим?

Изтриване на остарели криминални досиета

Премахване на отзиви в Google Maps

Премахнете негативните коментари в социалните мрежи и измамни сайтове

Премахнете личните данни от резултатите от търсенето

Напишете на нашия адвокат

Need a little more help?

Expense Management FAQs
All payments processed through the card reader will settle into your Merchant pocket within 24 hours
The oneadvocate Reader supports Chip & Pin and contactless Visa, Mastercard, and Maestro payments, as well as Apple Pay, Google Pay and Samsung PayDescription

Currently, we only integrate with Nobly POS; we have more integrations coming soon.

Русская версия

Консультации адвоката

Сделки с недвижимостью

Авторские права

Документы

Судебный адвокат

Управление репутацией

Информация/Розыск

Финансовые консультации

Профсоюзы