Menu Close
Close
Close
Close

Семеен адвокат

Най-добрите семейни адвокати за вас!

Всеки въпрос не е проблем за нас, където и да се намирате

Консултации на семеен адвокат

Получете консултация по всеки, дори и най-деликатния въпрос. И бъдете уверени, че всичко ще си остане между нас

Развод

Адвокатите ще ви помогнат с развода във всяка страна. Услугите са възможни лично и онлайн

Събиране на издръжка

Ние ще събираме издръжка за детето и другите членове от семейството. В максимално възможна степен.

Разделяне на имуществото на съпрузите

Получете предварителна консултация от наш адвокат по това, какви права имате при развод. А след това реална помощ в съда.

Решение на споровете за децата

Попитайте нашия адвокат: с кой ще остане детето? Как да защитя правата на детето? Няма ли мъжът ми да вземе детето? Ние ще бъдем максимално полезни за вас!

Не оставайте сами със своите проблеми!

Задайте своя въпрос на адвоката

Какъв максимален размер на издръжка ще получа?

Раздел имущества

Как да получа повече при разделяне на имуществото?

Колко бързо ще ни разведат в съда?

С кой от родителите ще остане детето?

Необходим ви е семеен адвокат?

Очакваме вашия въпрос!

Русская версия

Консультации адвоката

Сделки с недвижимостью

Авторские права

Документы

Судебный адвокат

Управление репутацией

Информация/Розыск

Финансовые консультации

Профсоюзы