Menu Close
Close
Close
Close

Съдебен адвокат

Адвокат за бизнеса

Всички съдебни спорове, пред които е изправен бизнесът

Защита по трудови спорове

Един от проблемите на бизнеса са кадрите. Особено ако спорът отиде в съда. Нашият адвокат ще помогне! Просто не предприемайте нищо преди да се консултирате с адвокат!

Спорове за защита на потребителите

Ще ви защитим от незаконни действия и изнудване на потребителите

Другие услуги

Данъчни спорове

Нашите адвокати имат отлична практика в оспорването на действията и решенията на данъчните власти!

Защита по наказателни дела

Нашите адвокати ще действат като ваши защитници по наказателни дела в рамките на бизнес процесите.

Какво сме направили за своите клиенти

Върнахме данъци от бюджета

Намалихме размера на обезщетението при трудов спор

Намалихме размерът на обезщетението за колективен иск

Намалихме размерът на обезщетението за колективен иск

Получете първоначална консултация с адвокат

Русская версия

Консультации адвоката

Сделки с недвижимостью

Авторские права

Документы

Судебный адвокат

Управление репутацией

Информация/Розыск

Финансовые консультации

Профсоюзы